Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneği tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi iş birliğinde “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz Vizyonu: Ekonomik ve Siyasi Yansımalar” ana teması ile düzenlenen VI. Uluslararası KAYES Kongresi’nin açılışına katıldı.   

Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tatar kongrede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan insan kaynağının önemine işaret ederek, kongrede çıkacak sonuçların bilimsel kaynağa katkı koyacağına dikkat çekti.   

Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürkçülüğü benimseyen ve eğitime önem veren Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıs’taki milli davayı destekleyen Türkiye’nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduğunu belirtti.   

Doğu Akdeniz’de ve en güneyde bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin jeostratejik ve jeopolitik olarak değerinin büyük olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, kara parçası yanında mavi vatanda da büyük bir değerin var olduğunu vurguladı.   

Cumhurbaşkanı Tatar, Kafkasya’dan Anadolu’ya ve Doğu Akdeniz’e uzanan petrol ve doğal gazın geçtiği Bakü-Ceyhan Bor Hattı güzergahının güvenliğinin önemine vurgu yaptı.   

Türkiye’nin önemli bir enerji koridoru olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, doğal kaynakların bulunduğu bölgede güvenliğin yanı sıra ekonomi ve siyasi değerinin de büyük olduğunu bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin statüsünün güvenlik yanında ekonomi açısından da yükseldiğini kaydetti.   

Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı bir Helen adası yaparak Anadolu’yu kuşatmak istediğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini dile getirdi.   

Kıbrıs Rum tarafının eşitlik temelinde bir anlaşma istemediğinin yıllardır yapılan resmi görüşmelerde ortaya çıktığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği içinde “Sıfır asker, sıfır garanti” diyerek Türkiye ile manevi, milli ve ekonomik bağların kopartılmak istendiğini aktardı.   

Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, 1960 kuruluş antlaşmalarında Kıbrıs’ta Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs Rumu olduğunun yer aldığını dile getirdi.   

Halkların kendi geleceğini tayin etme hakkının bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, siyasetin temelinde yer alan özden gelen egemenlik hakkının kullanılacağını, anlaşma olacaksa iki eşit egemen devletin işbirliğiyle gerçekleşeceğini kaydetti.   

Cumhurbaşkanı Tatar, Bakü ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, ‘Türk Cephesi’nin ekonomik, siyasi ve diplomatik anlamda güçlenmek zorunda olduğunu vurguladığını’ dile getirdi.   

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üyesi olduktan sonra önümüzdeki süreçte zeminin daha da güçleneceğini kaydetti.   

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapıyı güçlendirmek için Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik iş birliği protokolleri yapıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yapıyı geliştirmek ve istihdam yaratmanın hükümetlerin vizyonları arasında olduğunu, turizm ve eğitimde başarılı olunduğunu sanayide teknoloji ve iletişimde de gelişmeler yaşandığını söyledi.   

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eğitim ve turizm adası olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin işbirliği ile yazılım alanında gelişmeler yaşanacağını kaydetti.   

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’taki enerji sorununu çözmek için Türkiye’den getirilecek kabloyla elektrik projesine Güney Kıbrıs’ın da dahil olması için öneride bulunduklarını ifade etti.   

KKTC’nin marka değerini bulduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir yerde gelecek olmazsa oraya yatırım olmaz. Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak potansiyelin farkında olanlar yatırım yapıyor” dedi.   

Doğu Akdeniz’de Türk Yunan dengesinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu nedenle iki devletli çözümün önemli olduğunu sözlerine ekledi. 

 

Muhabir: Berkay