Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı mesajında şunları belirtti:

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’nden 20 Temmuz mesajı… Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’nden 20 Temmuz mesajı…

“Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, 01 Mayıs 1943 yılında bundan tam 81 yıl önce, Rum çiftçileriyle 1942 yılında ortak kurdukları birlikten ayrılmak zorunda bırakılarak, üreticilerimiz tarafından kurulmuştur. 1942 yılında Türkler ve Rumların ortak kurdukları BEK isimli Çiftçiler Birliği, 1943 yılında gerçekleştirdiği ilk genel kurulda Rum ve İngiliz bayrakları Rumlar tarafından asılmasına rağmen Türk bayrağının asılmasına ve Türk tercümanın bulunmasına karşı çıkarak ada üzerindeki niyetlerini genel kurulda ‘Enosis’ e atıfta bulunarak gerçekleştirdiler. Birliğin kuruluşunda bulunan Türkler ise bu hareketten dolayı toplantıyı terk edip hızlı bir şekilde hazırlanarak Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni kurarlar. Bu sebepten Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulduğu yılları örgütlü mücadelemizin temellerinin atılmaya başladığı yıllar olarak kabul edebiliriz. 72 delege ve adanın her yanından oluşan 15 kişilik yönetim kurulu ile ada üzerinde yaşayan ve özgürlük mücadelesi sergileyen Kıbrıs Türk halkının geleceklerine o günlerde umut tohumları atılmıştır.

Zor şartlar altında alın teri döken çiftçilerin ekonomiye ve halkın refahına katkıları küçümsenemez. Dünyayı saran salgın hastalıklar vesilesi ile bir kez daha tarımın ve tarımsal üretimin ne denli önemli olduğu gün yüzüne çıkmıştır. Sadece ülkemizde değil, dünyamızda da Covid-19 öncesi ve sonrası diye milat sayılacak günler yaşadık.

Özellikle Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından zirai ürünlerin tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, tarımsal ürünlerin arz güvenliği; çiftçimize ve tarım alanlarına sahip çıkmanın önemini bir kere daha hepimize hatırlatmıştır.

81’inci kuruluş yılı vesilesi ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluşuna katkı koyan ilk icra heyeti başkanı Behçet Mirata’yı, genel sekreter M. Kemal Deniz’i, veznedar Ali Rauf’u, icra kurulu üyesi Bekir Naci’yi uzun yıllar genel başkanlık yapmış Hüseyin Gültekin’i anıyorum. Ayrıca Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin bu günlere gelmesinde emeği olan tüm yöneticilere ve üreticilerimize en içten teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.”