Piyasanın et ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili tartışma ve gelişmeleri endişe ile izlediklerini belirten örgütler, hükümetten hayvancılara kadar tüm kesimleri ivedi olarak diyalog masasında bir araya gelmeye çağırdı ve bu masada etkin bir şekilde yer alarak çözüm yolları üretilmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını duyurdu.

Masterchef Ayşe Ekiz'in yaşadığı ev ortaya çıktı! İnternet yok, su yok Masterchef Ayşe Ekiz'in yaşadığı ev ortaya çıktı! İnternet yok, su yok

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu, yazılı açıklamasında, hayvan üreticilerinin eylemine neden olan et konusundaki gelişmeleri değerlendirerek çağrıda bulundu.

Tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanması, hizmetlerin sürdürülebilir hale gelmesi ve sonuç olarak KKTC ekonomisinin yoluna devam edebilmesi için temel bir gereksinme olan et talebinin karşılanmasının, özünde teknik bir sorun olmasına karşın tartışma ve karar alma süreçlerinin sağlıksızlığı nedeniyle siyasal bir soruna dönüşmüş göründüğü kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:

“Sorunun bu şekilde ele alınmaya devam edilmesi, toplumsal çıkarların korunması bakımından büyük bir tehdit oluşturmakta ve kimsenin menfaatine olmayan bir süreç yaşanmasına neden olmaktadır.

Ülkemizde ihtiyaç duyulan etin tedarik edilmesi ile ilgili sorunların ilgili tüm kesimlerin katılacağı bir diyalog süreci ile çözüme kavuşturulması; konu ile ilgili çıkar gruplarının kendi menfaatleri kadar toplumsal menfaatleri de dikkate alması gerekmektedir. Dikkate almamız gereken başlıca husus, hepimizin birbirimize muhtaç olduğumuzdur.

Bu sürecin sonunda hayvancılarımızdan kasaplarımıza, tüketicimizden iş insanlarımıza ve esnafımıza kadar kimsenin mağdur olmayacağı çözümler bulmak mümkündür. Çözüm vardır. Çözüme giden yol ise sağlıklı bir diyalog süreci oluşturmaktan geçmektedir.

Ekonomik Örgütler Platformu olarak, hükümetimizden hayvancılarımıza kadar tüm kesimleri ivedi olarak diyalog masasında bir araya gelmeye davet eder, bu masada etkin bir şekilde yer alarak çözüm yolları üretilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna duyurur, ilgili tüm kesimleri sağduyu ile hareket etmeye çağırırız.”