Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin (TDH) Uygulanmasına Yönelik Teknik Destek Projesi’nin, Güzelyurt Belediyesi’nin desteğiyle organize ettiği işlenmiş tortul atığın (arıtılmış arıtma çamuru) ve geri dönüştürülmüş suyun tarımda kullanımı etkinliği Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Etkinliğin birinci gününde ilk olarak, LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu toprağın tarımdaki önemi, toprak bozulmasının başlıca nedenleri, toprak bozulmasının önlenmesi için yapılması gerekenler, toprak verimliliğinin iyileştirilmesinde organik maddenin önemi, bitki besleme ve özellikli olarak da turunçgillerde gübreleme konularını içeren detaylı bir sunum yaptı.

Daha sonra Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serhat Usanmaz ise suyun önemi, su kaynaklarının kalite ve miktarındaki azalmanın başlıca nedenleri ve etkin su kullanımı tekniklerini içerecek bir sunum yaptıktan sonra turunçgil bahçelerinin sulama ihtiyaçlarından bahsetti.

LAÜ ÖĞRENCİLERİ ATIĞIN, DOĞRU HAMLELERLE NASIL GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR UYGULAMA HALİNE GETİRİLECEĞİNİ ÖĞRENDİLER

Son sunumda da TDH Teknik Destek Projesi takım lideri Donald Aquilina teknik destek projesi hizmetlerden ve üreticiler tarafından nasıl kullanılabileceğinden bahsetti. Öğleden sonra ise Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu, Donald Aquilina ve Dr. Carlo Ponzio arıtma sistemlerinin genel çalışma prensiplerini anlattıktan sonra arıtılmış arıtma çamuru ve geri dönüştürülmüş suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bu alandaki AB yönetmelikleri ve yerel yönetmelikler hakkında bilgi verdiler. Bu eğitimler sırasında arıtılmış çamurun uygulanmasında takip edilmesi gereken yasal prosedürler ve güvenli kullanımı hakkında üreticilerin ve ziraat mühendislerinin (veya danışmanların) bilmesi gereken önemli konular tek tek detaylandırıldı. Etkinliğin ikinci gününde ise katılımcılar Güzelyurt Atık Arıtma Tesisini yerinde ziyaret ettikten sonra öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Serhat Usanmaz ve Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu, arıtılmış çamurun pratikteki uygulanmasını katılımcılara uygulamalı olarak anlattı. Etkinliğe katılan öğrenciler ve diğer katılımcılar geleceğin en önemli çevre sorunlarından biri olan atığın, doğru hamlelerle nasıl geri dönüştürülerek sürdürülebilir bir uygulama haline getirileceği konusunda bilgilendirildi.

Muhabir: Onur Evrensel