Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Fassino ve Tatar’ın heyetlerinin de yer aldığı yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kıbrıs meselesi ve Maraş'a ilişkin ön rapor taslağı ele alındı.  

Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, Kıbrıs Türk halkının özden gelen müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayanan gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüm için yeni bir vizyon ve duruş ortaya koyduklarını ifade etti.

-“Rum tarafı en az 15 çözüm planını reddetti”

Rum tarafının yarım asırdan fazla süredir en az 15 çözüm planını reddettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Annan Planı’nın da buna dahil olduğunu söyledi.

Rum tarafının çözüm planını reddetmesine rağmen Kıbrıslı Rumların AB'ye alındığını ancak uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına yönelik tecridin sona erdirilmesine yönelik verdiği taahhütleri yerine getirmediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının, Temmuz 2017'de Crans-Montana'da sürecin çökmesine neden olarak federal çözüme yönelik son girişimi de reddettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının güç ve refahı Kıbrıs Türk halkıyla paylaşma konusundaki isteksizliği nedeniyle federal çözüm müzakerelerinin tükendiğini belirtti.

-Doğuştan gelen hakların güvence altına alınması

Kıbrıs Türk tarafının, taraflar arasında ortak zeminin bulunup bulunmadığını araştırmak ve yeni ve resmi müzakereleri başlatmakla görevlendirilen BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi ile temaslarını sürdürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının doğuştan gelen haklarının güvence altına alınması, yani egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün teyit edilmesi temelinde bir vizyon ortaya koyduğunu söyledi.

Tatar, bu vizyonun özgürce müzakere edilen ve karşılıklı kabul edilebilir bir iş birliği ilişkisine ulaşmak ve resmi müzakereleri başlatmak için taraflara yeni bir temel oluşturacağını anlattı.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, TC Sağlık Bakanı Memişoğlu ile görüştü Sağlık Bakanı Dinçyürek, TC Sağlık Bakanı Memişoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımı ile ilgili olarak da Adada olumlu bir gelişmenin sağlanması ve KKTC sınırları içerisinde yer alan Maraş'ın sivil hayata entegre edilmesi için yapılan bir girişim olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin yapıcı yaklaşımının, uluslararası hukuka uygun olarak özel mülkiyet haklarına saygı gösterilmesini amaçladığını belirterek, yüzlerce eski Maraş sakini Rum'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tanınan Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurarak iade, takas ve tazminata dayalı etkili bir çözüm arayışı için talepte bulunduğunu da sözlerine ekledi.